Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim...

Pandemi,
Eski Yunancadan, πνν pan tüm + δήμος demos insanlar için geniş bir bölgeye yayılmış bir hastalık salgınıdır.
Pandemiler, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır. 

Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara pandemi adı verilir. Tarih boyunca, çiçek hastalığı ve Tüberküloz gibi bir dizi pandemik olmuştur. En yıkıcı pandemiklerden birisi ise XIV. yüzyılda tahmini 150 - 200 milyon insanı öldüren Kara Veba - Kara Ölüm salgınıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), H1N1 virüsünün insandan insana bulaşması ve hasta sayısında artış ile birlikte pandemi alarmını verdi. Pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır. Pandemik hastalık şartları;
  • Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı 
  • Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması 
  • Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ