Beyaz mermerde bulunan ve "çört" de denen sert kısım ...

Emeril,
Çört,
Beyaz mermerde bulunan ve çört de denen sert kısım. 
Çört de denilen ve beyaz mermerde rastlanan çok sert bölüme verilen ad. 
Mermer denince akla genellikle heykel, biblo yapımı gibi bezeme işlerinde kullanılan parlak, güzel görünümlü, ağır bir kayaç gelir. Mermer aslında, yeraltında ısı, basınç ve sulu çözeltilerin etkisiyle değişime uğramış kireç­taşı, dolomittir. 

Günümüzde heykeltıraşların çoğu, İtalya' nın kuzeybatısındaki Carrara bölgesinden ge­len mermerleri kullanır. Günü­müzde mermer çıkartılan başlıca ülkeler Bel­çika, İrlanda, İsveç, İsviçre, ABD ve Hindis­tan'dır. Türkiye'nin pek çok yerinde de mer­mer çıkartılmaktadır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ