Aralıksız yinelenen ve artık düşünmeksizin yapılan eylemlerin tümü...

Rutin,
(Fr. routine)
Aralıksız yinelenen ve artık düşünmeksizin yapılan eylemlerin tümü.
Sıradan, alışılmışın dışında olmayan.
Sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan.  
Yapılması alışkanlık haline gelmiş iş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ