“Aptal, salak” anlamında argo sözcük...

Angoraki,
Aptal, salak,
Düşüncesiz, kafasız.
Argo angoraki.

Abeci; Çing. habe, ekmek, yemek. Bön, aptal (kimse).
Abuli; Yunanca abulia, iradesizlik demek olup; aptal anlamında kullanılır.
Angoraki; Yunanca angoraki, hıyarcık, anlamında olup Aptal anlamındadır.
Aval; Aptal, salak, bön (kimse). 
Ablavut; Bön, aptal, sersem (kimse)
Dalya; Bön, salak.
Dilgoz; Salak, aptal. 
Dingil; Aptal, salak. 
Gebeş; Arapça kebş, koç kelimesinden türetilmiş. Aptal, salak, bön
Gerzek; Geri zekalı, Aptal, salak. 
Hamşo; Aptal, salak; Beceriksiz.
Kaşalot; Portekizce cacho/otle kelimesinden geçmiştir. Salak, bön, kavrayışı kıt (kimse).
Kaşkaval; İtalyanca caccia-cava kelimesinden geçmiştir. Bön, salak, budala (kimse).
Malak; Aptal, salak. Mamçak; Aptal, salak (kimse).
Şavalak; Aptal, salak, enayi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ