Selçukluların Gaznelilere karşı kazandığı ilk savaş...

Nesa,
Selçukluların Gaznelilere karşı kazandığı ilk savaş.
Selçuklular, 1035 Nesa ve 1038 Serahs savaşları ile Gaznelileri yendiler. 
Tuğrul bey 1038 yılında Gaznelileri yenerek Nişabur’ u alıp burada kendi adına hutbe okuttu. Hutbe okunması bağımsızlık sembolu olduğundan, bazı tarihçilerce bu olay Selçuklu devletinin kurulduğu tarih olarak kabul edilmektedir. 
 
Dandanakan Savaşı (1040) Selçuklularla Gazneliler arasında oldu. Gazneliler başında Sultan Mesut bulunuyordu. Savaşı Selçuklular kazandı. Selçuklu devleti resmen kuruldu.

Anadolu’yu fetih amacıyla yapılan keşif savaşı 1048 yılındaki Pasinler Savaşı' dır. Selçuklu ordusu ile Bizans, Gürcü ve Ermeni müttefik ordusuyla yapıldı. Bizans bu savaşı kaybetti.

Selçukluların Bizansla Anadolunun fethi için yaptıkları en ciddi savaştır. Bizansla bir antlaşma yapıldı. Buna göre Bizans, kendi ülkesindeki camilerde Abbasi halifesi ve Tuğrul bey adına hutbe okumayı kabul etti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ