Müzikte zaman ögesi ...

Ritim,
Ritm,
Dizem,
Tartım,
Vezin.

Fransızca, rythme.
Latince ve Yunanca, rythme.
İngilizce, rhythm.
Almanca, Rhythmus,
Arapça, ittizan 

Müzikte zaman ögesi.
Ritim, melodi ve armoni müziğin içeriğini oluşturur. 
Müzikte ritim ve melodi iki ana ögedir.

Mısra ve cümlelerdeki ses uygunluğundan gelen iç ahengi. 
Duygunun ses haline gelişi. 
Müvazeneli ve tenasüblü hareket. 
Zaman içinde düzen, intizam, düzüm, ika.
Ahenk.

Bir eylemin düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan uyum .
Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, dizem. 
Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu.  
Belirli bir ses dizisinin belirli bir ölçü içinde düzenlenmesi. 

Müzikide ritim sazı (saz): 
Müziki eserinin usul ve temposuna göre icra edilebilmesi için kullanılan kudüm, def, darbuka, zil vb. sazların ortak adıdır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ