Fırat ile Dicle arasındaki bölgenin güney kısmına eskiden verilen ad ...

Babilonya,
Eskiden Fırat ile Dicle arasındaki bölgenin güney kısmına eskiden verilen ad. Fırat ile Dicle arasındaki bölgenin kuzey kısmına eskiden Mezopatomya denirmiş. M.S. I. yüzyılda Plinius tarafından Torosların güney yamaçlarından yani, Aladağlardan Basra körfezine kadar olan bölgenin tamamına Mezopatomya denmiş. 


Mezopatomya, İran Zagros dağları, Arabistan çölü ve Suriye platosuna kadar olan bölgeyi kapsar.

Fırat ile Dicle nehirleri Basra körfezine dökülür. İki ayrı kol olarak gelen bu nehirler birleştikten sonra Şattülarap olarak denize dökülürler. 

Eski çağlarda Fırat nehri Purattu, Dicle nehri ise İdiglat olarak bilinirmiş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ