Telmih, Edebiyatta bilinen bir olay, kişi, fıkra, atasözü ve benzerini dolaylı biçim de anlatma sanatı...

Telmih,
Telmih sanatı,
Edebiyatta bilinen bir olay, kişi, fıkra, atasözü ve benzerini dolaylı biçimde anlatma sanatı.

Arapça telmiḥ,
Anlatılmak istenen şeyi söz arasında imalı olarak belli etme, açıkça söylememe.
Edebiyatta bir dizede veya beyitte bilinen bir olay, bir atasözü, fıkra vb. ni hatırlatma sanatı, anıştırma.   

Arapça, telmih [ تلميح ] 
Gönderme, imalı anlatma. 

Telmihat, arapça [ تلميحات ] 
Göndermeler, imalı anlatmalar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ