Dünya işlerinden yazgeçip bir yere kapanarak ibadet etme...

İtikaf,
Arapça, (ﺍﻋﺘﻜﺎﻒ) 
Dünya işlerinden yazgeçip bir yere kapanarak ibadet etme.
İtikaf, Arapça yönelmek, kalmak, durmak anlamına gelen akf,  kelimesinden türetilmiştir. 
Bir yere kapanıp dışarıya çıkmadan ibadetle meşgul olma.
Bir kenara çekilme, ortalıkta görünmeme.  

Bilhassa ramazan ayında erkeklerin camilerde son cemaat yerinde, kadınların evlerinde bir köşeye çekilip ibadet etmeleri durumu için kullanılır. Ramazan ayının son on gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet etme.

Bir yere çekilip ortalıkta görünmeme, dünyadan elini eteğini çekme.
Bir yere kapanıp ibadetle meşgul olmak.
Dünyadan elini eteğini çekip bir yere kapanmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ