Dicle ırmağının antik dönemlerdeki adı ...

Tigris,
İdiglat,
Sumerce İdigna,
Akkadca İdiqlat,
Dicle ırmağının antik dönemlerdeki adı.
Dicle nehrinin antik dönemlerdeki adı tigres'dir. Fırat nehrinin eski çağlardaki adı,  Euphrates'dir. Fırat ile Dicle nehirleri Basra körfezine dökülür. Eski çağlarda Fırat nehri Purattu, Dicle nehri ise İdiglat olarak bilinirmiş.

İki ayrı kol olarak gelen bu nehirler birleştikten sonra Şattülarap olarak denize dökülürler. 

Dicle nehrinin toplam uzunluğu 1900 km.dir.  Türkiye sınırları içinde 523 km. akar sonra ülkemizi terk eder. Elazığ’ın güneydoğusunda bulunan Hazar (Gölcük)  gölünden ve bu gölün güneyindeki Hazarbaba dağından (2290 m.) çıkan suların birleşmesiyle oluşur. 

Emevi ve Abbasi imparatorlukları içinde o dönemlerdeki milletlerarası ticaretin başlıca iki ana yolu Fırat ile Dicle nehirleridir. Uzakdoğu’ya giden gemiler bu iki nehrin ulaştığı Basra körfezinden denize açılıyordu.  


Malzeme ve ticaret malları, Dicle nehri ile Diyarbakır’dan Musul’a kadar kelek ve kayıklar ile Musul’a kadar, buradan da dibi düz ırmak taşıtları ile Bağdat’a kadar getirilirmiş. 


Osmanlılar döneminde, İsa Kanalıyla Fırat’tan Dicle’ye geçirilen mallar Basra’ya ulaştırılırmış. 

Modern ve hızlı taşıma araçlarının devreye girmesiyle Dicle’deki bu geleneksel taşımacılık bitmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ