Babillilerin sıvıları ölçmekte kullandıkları bir hacim ölçüsü...

Ka,
Babillilerin sıvıları ölçmekte kullandıkları bir hacim ölçüsü.

İmeru,
Babillilerin sıvıları ölçmekte kullandıkları,eşek yükü anlamınada gelen hacim ölçüsü birimi.

Ka, sözcüğünün diğer anlamı;
Ruh ya da insan ruhu anlamına gelir.
Mısırlılar bir kişinin ruhunun birçok yerinde olduğuna inanıyordu.
Eski Mısır inanışında insan ruhu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ