Babillilerin sıvıları ölçmekte kullandıkları bir hacim ölçüsü...

Ka,
Babillilerin sıvıları ölçmekte kullandıkları bir hacim ölçüsü.
Babillilerin sıvıları ölçmekte kullandıkları bir hacim ölçüsü birimi.

İmeru,
Babillilerin sıvıları ölçmekte kullandıkları,eşek yükü anlamınada gelen hacim ölçüsü birimi.

Ka, sözcüğünün diğer anlamı;
Ruh ya da insan ruhu anlamına gelir.
Mısırlılar bir kişinin ruhunun birçok yerinde olduğuna inanıyordu.
Eski Mısır inanışında insan ruhu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ