Araplara özgü, kuru hurmadan yapılan şarap ...

Fadih,
Fadih, Medinede hurma koruğu ve hurmadan yapılan  bir içkidir. Eskiden hurmadan yapıldığı gibi üzümden de şarap yapılıyordu. Yemen halkı ise, bit denilen ve baldan yapılan bir içki üretmişler. Araplar, yine arpa ve mısırdan mizr denilen bir içki daha üretip tüketmişler.
İçki çok eski çağlardan beri bilinir. Özellikle şarap en eski iç­kilerdendir.  Eski Yunanlılar ve Romalılar, pişmiş meyve ve çiçek özleriyle kokulandırılmış, bal ile tatlandırılmış şaraplar yaparlardı. Özel­likle Sakız, Midilli ve Trakya şarapları çok makbuldü. Anadolu'da şarap daha M.Ö. 2000 yılında yapılıyordu. Avrupa'da bağcılık, do­layısıyla şarap yapımı, Ortaçağ'da Hıristiyanlığın yaygınlaşma­sıyla gelişti. Türkler Müslüman olduktan sonra, islam dininin ya­saklaması sonucu, Anadolu'da şarapçılık.geriledi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ