Akarsu yatağı, mecra ...

Akak,
Akarsu yatağı, 
Suyun aktığı yol.
Mecra.
Arapa, (ﻣﺠﺮﻯ).
Arapça, cereyan “akmak”tan mecra.
Su yatağı, su yolu
Akış yolu, akış yönü,
Yatak.  
Su yolu. 
Kanal. 
Cereyan eden yer. 
Bir haberin yayılma yolu. 
Bir şeyin dolaştığı yer.

Halk dilinde ırmak, dere, çay, küçük akarsu.  
Halk dilinde suyun ivinti yeri.  
Halk dilinde eğimi, inişi fazla olan yer.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ