16.-18. yüzyıllarda Polonya Ordusunun, sırtlarına yapma kanatlar takılmış süvari birliklerine verilen ad ...

Hussar,
XVI. - XVIII. yüzyıllarda Polonya Ordusunun, sırtlarına yapma kanatlar takılmış süvari birliklerine verilen ad.
Hussar,
Süvari.
Lehçe: huzar,
Macarca: huszár,
Sırpça Latince: husar,
Sırp Kiril: хусар,
Polonyalı hafif süvari eri (ağır süvari)
Polonya Kanatlı Hussar,
Hafif süvari askeri,
Hafif süvari eri,
Süslü üniforması olan hafif süvari askeri
Macar süvarisi,

Avrupa ordularındaki hafif süvari alayları tarafından geniş çapta benimsenmiştir. Orta Avrupa menşeli hafif süvari sınıfını tanımlayan atlı sınıfıdır. Bu atlıların unvanı ve ayırt edici kıyafeti modern ordulardaki bir dizi zırhlı ya da törenle monte edilmiş birimler olarak hussar olarak adlandırılmış.

İlk olarak Polonya Krallığında, 1500 kişi ile kuruldu. Polonya-Litvanya Topluluğu daha önce kullanılan ağır zırhlı mızraklılardan oluşan ordu yerine çok daha manevra kabiliyeti yüksek olan yeni Hussarlar ile başarılı savaşlar çıkarttı. Polonya-Litvanya zaferleri olarak geçen Orsza (1514), Obertyn (1531) ve Viyana (1683) savaşlarıdır.

Tarihsel olarak, bu terim, çoğunlukla Sırp savaşçılarına verilen addır. Ayrıca Macar komutan Matthias Corvinus yönetimindeki Macaristan süvarilerine de denilmiştir.

XVIII. yüzyıla kadar, Milletler Topluluğu'nun silahlı kuvvetlerinin en seçkin süvarileri olarak kabul edildi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ