İcbar, Zorlama, zorla bir işi yaptırma...

İcbar,
icbar
Eski dilde, icbar.
Arapça icbar, (ﺍﺟﺒﺎﺭ)
Zorlama, zorunda bırakma.

Arapça, cebr, zorlamak kelimesinden türetilmiştir. 
Zorlama, cebretme anlamında icbar kelimesi kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ