Yoğun ...

Kesif,
Ağır,
Yoğun,
Yovun,

Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
Koyu, kalın,
Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.),
Artmış, çoğalmış bir durumda olan.
Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre.
Şişman, iri, tombul:

Halk ağzında Kaba, kalın, iri.
Çapta kalın. 
Sesçe kalın. 
İri, büyük. 
Kalınlık. 
Kaba, sert, şedit. 
İşe yaramaz. 
Derinlikçe kalın.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ