Uygun, Yaraşır ...

Seza,
Uygun,
Farsça seza,  [ سزا ]
Layık, münasip.
Uygun,Yakışır, 
Yaraşır, 
Mutabık, 
Mütenasip,
Uyar,

Elverişli, yarar, müsait, muvafık.
Orantılı, oranlı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ