Siirt’in Şirvan ilçesinde bir kale...

İrun,
İrun kalesi,
Cevizlik kalesi,
İrun, Siirt’in Şirvan ilçesinde bir kaledir. Şirvan ilçesinin 40 km kuzeyinde sarp dağların zirvesinde kurulmuştur. 
Kalenin bulunduğu dağın eteğinden geçen nehirle yer altı tüneli ile bağlantısı bulunmaktadır.

Siirt'teki diğer kaleler;
Derzin Kalesi: 
Bizans Döneminden kalma oldukça sarp bir tepenin üzerinde inşa edilen kalede bulunan gözetleme kuleleri günümüze kadar varlıklarını koruyabilmişlerdir. 

İnce kaya (Kormas) Kalesi: 
Şirvan ilçesinin 10 km. uzağında incekaya (Kormas) köyünde bulunan Bizanslılar dönemine ait kaledir. Kale daha ziyade şatoyu andırmaktadır.  

İrun Kalesi: 
Şirvan ilçesinin 40 km kuzeyinde sarp dağların zirvesinde kurulmuştur. Kalenin bulunduğu dağın eteğinden geçen nehirle yer altı tüneli ile bağlantısı bulunmaktadır.  

Şirvan (Küfre) Kalesi: 
İlçe merkezinin 4 km doğusunda, ilçenin adıyla anılan kaledir. Doğal bir kayanın üzerinde mevki ye hakim olarak yapılan kale bir kartal yuvasını andırmaktadır.                    

Siirt: 
Siirt adı, Esart, Sairt, Siirt, Siird, gibi çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. 
Süryaniler Seerd (Sert) demişler. Sert, Seerd, Sört, Sairt olarak kullanılmış. Günümüzde Siirt biçiminde benimsenmiş ve kullanılmaktadır. Siirt ismi, üç yer anlamına gelmektedir.  

Siirt bölgesinde, Urartular, İskitler, Medler ve Persler, egemenlik dönemlerinde dinsel inanışlarını da buralara yaymışlardı. Partlar, Arsaklılar, Sasaniler dönemlerinde de aynı etki görülmüştür. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır. Siirt, Osmanlı dönemimde, Tanzimat’tan sonra 1864 Vilayet Nizamnamesi ile kaza haline getirilerek İstanbul’dan gönderilen kaymakam vasıtası ile yönetilmiştir. 1918 yılında Bitlis vilayetine bağlı bir Sancak konumundadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu ucunda yer alan Siirt doğudan Şırnak ve Van, kuzeyden Batman ve Bitlis, batıdan Batman, güneyden Mardin ve Şırnak İlleri ile çevrilidir. 

Tarihi yerleri; Ulu Cami,  Cumhuriyet Camii, Veysel Karani Hz. Türbesi (Baykan)
Kiliseler: Siirt kent merkezindeki Hadervis Kilisesi ve Mir Yakup Manastırı. 
Ören Yerleri: Erzen, Kurtalan ilçesinde, Bozhöyük köyü ile Gökdoğan köyü arasında geniş bir alanı kapsar.      
Kaplıcalar; Billoris (Sağlarca) Kaplıcası : Siirt’in 17 km. güneyinde Botan çayı kenarında, belediye ve mücavir saha sınırları dışında bulunmaktadır.    
Dağları; Yazlıca Dağı (Herekul Dağı), 2.838 m.’lik ile en yüksek dağdır. Diğer önemli yükseltileri, Meydan-ı Süleyman Tepesi (2.444 m.), Körkandil Dağı, Doğruyol Dağı-Beknovi Dağı (2.741 m), Kapılı Dağı (2.631 m), Koran Dağı (2.350 m), Yassı Dağı (2.280m), Şeyh Ömer Dağı (1.409 m), Dilek Tepesi (1.530 m) dir.   

Yaylaları; Pervari’de Cemikarı, Ceman ve Herekul Yaylaları, Şirvan’da Bacavan Yaylası’dır.    
Akarsuları; Botan Suyu (Uluçay), Reşinan Suyu, Garzan Çayı, Kezer Çayı, Başur Çayı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ