Eskiden "Avukat" anlamında kullanılan sözcük ...

Muhami,
Arapça, avukat, [ وکيل ]
İngilizce: attorney, 
Fransızca: avocat

Avukat,
Vekil,
Himaye eden,

Mahkemede ücret mukabilinde taraflardan birinin müdafaasını ve davasını üzerine alan hukukçu.
Biri tarafından yetki verilmiş. 
Bakan. 

Müdafaaya muktedir olan.
Çeneli, cerbezeli. 

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ