Bir ülkenin iskele ya da limanları arasında gemi işletme işi...

Kabotaj,

Fransızca, Cabotage,
İngilizce, Coasting traffic,
Bir ülkenin iskele ya da limanları arasında gemi işletme işi.
Bir ülkenin limanları arasında kendi deniz araçlarının işlemesi (küçük kabotaj). 
Deniz araçlarının, o ülke limanları ile dış limanlar arasında işlemesi (büyük kabotaj). 

Bir ülkenin limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkına ilişkin resmi düzenlemeler.
Bir malı yabancı bir ülkeden geçirerek hangi yol ile olursa olsun bir ülkenin bir noktasından bir diğerine gönderme. 
Bir devletin kendi kıyılarında, kendi yurttaşlarına özellikle kendi bayrağını taşıyan gemilere tanıdığı tecim ayrıcalığı. 

Ülkenin iskele ve limanları arasında gemi işletme işi, Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı, Lozan Barış Antlaşmasıyla 1923 yılında kaldırıldı. Cumhuriyet ilanıyla 20 Nisan 1926 tarihinde kabotaj kanunu kabul edildi ve 1 Temmuz 1926 yılında da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre, akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularda ve kara sular içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ