Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parçaya verilen ad...

Kavuştak,
Nakarat,
Yineleme,
Fransızca, refrain
Rusça,  pripev
Azerice Nagarat,
Kazaklarda, Kayırma,
Türkmence, Gaytalama,
Uygurca, Kayturma.Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parçaya verilen ad...
Türkülerde kıtalar arasında tekrar edilen mısralar, nakarat.

Arapça, Nakarat, (ﻧﻘﺮﺍﺕ),
Arapça,  naḳre kelimesinden türetilmiştir. Ut veya defe bir vuruş anlamındaki nakre kelimesinin çoğul şekli naḳarattır.
Arapça Nakra kelimesi, durmadan tekrarlanan usandırıcı şeyler demektir.

Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça, kavuştak
Çok sık tekrarlanan, bundan dolayı bıkkınlık vererek önemini yitiren söz.
Bir şiirin içinde iki veya daha çok kez tekrarlanan bölüm.
Şarkılarda güftenin her kıtadan sonra bestesi değişmeden tekrarlanan kısmı.
Bir şiirde iki defa veya daha fazla tekrarlanan mısra veya mısralar.Şarkı ve türkülerde yinelenen dize. 
Halk yazınında türkülerde, her hana (hane, bağlam) dan sonra yinelenen en az bir, en çok beş dize.
Şarkının belli yerlerinde tekrarlanan bestesi değişmeyen parça.

Kayseri,  yöresinde nakarat, kavuştak, yineleme olarak bilinir. Kavuştak sözcüğü,  kavuşmak anlamından türetilmiştir. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ