Almanya ve Avusturya’da kullanılmış eski bir gümüş para...

Taler,
Almanya ve Avusturya’da kullanılmış eski bir gümüş para.
XVI. yüzyılda Alman eyaletlerinde kullanılan büyük gümüş paralara verilen ad.

Osmanlılar döneminde kullanılmış gümüş bir sikke.
Zolota
Zolta,
Atik zolta,
Zlota,
Alman Taler'i örnek alınarak yapılan gümüş veya bilyon para birimi.
Bu birim Osmanlı kuruşuna örnek olmuştur. Alman Taler’i halk dilindeki adı ile Alman Talarisi Osmanlı topraklarında da tedavül olmuş. 
1.5 Taler, bir düka veya Osmanlı altını sayılmıştır. 
Zolta son dönemlerinde 30 para kıymeti ile I. Abdülhamid dönemi sonuna kadar tedavülde kalmıştır.  Belirgin özelliği tuğrasız olmasıdır.

Züyüf, Polonya parasına benzer, 30 para.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ