Uyuz olmaktan duyulan korku ...

Akarofobi,
İngilizce: acarophobia. 
Uyuz olmaktan duyulan korku.
Küçük parazitlerden ve kaşınmadan korkma.
Kaşınma korkusu.
Patolojik olarak cilt parazitlerinden korkmak. 
Kişinin akarlar veya diğer küçük böceklerden kaçınmak için aşırı çaba sarf ettiği bir durum. Bu fobi, kişinin evde, işte ve diğer ortamlarda herhangi bir akar veya böcek varlığına maruz kalması durumunda yoğun bir kaygı ve stres yaşamasıdır.

Akarlar:
Acarina takımının Ixodoidea üyelerine akar denir. Akarların az bir kısmı parazittir ve parazit olan türleri birçok bitki ve hayvanda bulunur. İnsanlar için parazit olan akarlar dermatit yapanlar, larva dönemindeki akarlar (chiggers) ve uyuz böceği olarak üç gruba ayrılır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ