Osmanlılar döneminde kullanılmış değerli bir şarap ...

Hüsrevani,
Osmanlılar döneminde kullanılmış değerli bir şarap.
Hüsrevani,  
Farsça, خسروانی  
Bir şarap çeşididir.
Hum-i hüsrevani,  çok büyük şarap küpü anlamında kullanılmaktadır. Kelimeye anlamını veren esas kelime hüsrev ya da husrev'dir.


Hüsrev / Husrev. 
Farsça, Hüsrev, (ﺧﺴﺮﻭ)  
Hükümdar, şah, padişah demektir.
Hüsrevni (ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻰ),  Hükümdara layık, birinci derecede, çok iyi, nefis, çok iyi, ala. 
Hüsrevane (ﺧﺴﺮﻭﺍﻧﻪ), Padişahlara yakışır şekilde, şahane. 
Hüsrevi (ﺧﺴﺮﻭﻯ), Hükümdarla ilgili.  

Tek tanrılı dinlerde, Yahudilik, Hristiyanlıkta şarap yasaktır.  Müslümanlıkta haramdır ve yasaktır. İslamiyet öncesinde ve ilk zamanlarında şarap, bira ve nebiz içilirmiş. Nebiz, üzüm, hurma, bal, buğday, arpa gibi bazı meyve ve tahılların suda bekletilip kendi kendine mayalanması neticesinde oluşan bir içecek olup şarap olarak kabul edilmemiştir. Nebiz, mayalanma sonucunda köpürmesi, yani fermantasyonu sonrasında içilmesi haram olarak kabul edilmiştir. Bekleme süresi uzadıkça içinde oluşan alkol miktarı arttığından içeni sarhoş eder. 

Esasen, şarap keyif ve sohbet içkisi olarak kabul edilir. Şarabın içindeki lezzetleri almak için içilir ve ölçüsü çakır keyif olmaktır. Bundan fazla içilmesi şaraba hakaret olarak görülür. 
Osmanlı döneminde, IV Murat dahil hemen hemen tüm padişahların şarap içtiği bilinir.  

Osmanlılarda Şarap için aşağıdaki kelimeler  kullanılmıştır;
Ab, Acı su,  Ab-ı güşade, Ab-ı surh, Ab-ı nar, Ab-ı yakut,  
Akik,  Akik-i nab,  

Bade,  Bintü'l habiye, Bint-i ineb,  
Bordo,   

Ciryal,  Çeşm-i horos,   
Çağır, Çakır, 

Duhter-i rez,  

Gingöşiye,   

Hamr, Handeris, Hatun-ı ham,  Hınay-ı kadeh, 
Hun-ı ketuber, Hun-ı şişe, Hurde-mina, 
Hüsrevani,  

Kafkaf, Kut-i mesih, Kümeyt,  

Luab-ı mekes,   

Mastariye,  Mey, Meybuhtec, Meydan, Mey-güsar, Meyhor, Mey-i nab, Mey-i puhte, Mey-kede,  Mishat, Mistar,  Muattak, Müdam, Mül, 

Nacud,   

Papaz karası, 
Perdeg-i rez, Peymane.   

Rahik,  

Sahba,  Selsebil, Südreme,  Suci, Sücü, Sülaf, Sülafe,  
Şah, Şah-daru,   
Yakut-i ahmer, Yakut-ı müzab, Yakut-ı nab, Yakut-ı revan, Yakut-ı seyyal. 
Zer-ab. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ