Kuzey Kafkasya’ya özgü bir halkoyunu ...

Kafe,
(Kabardey dansı).
Kafe, oyun demektir. Ekip dansı olarak da oynanır. Bir kız ve erkeğin müziğe göre duygularını yansıtarak oynadıkları ağır ritimli en eski Adiğe oyunlarındandır. Türkiye' de de Uzunyayla, Tokat, Bandırma ve Amasya' da sıklıkla oynanır.

Kafkas halk dansları Güney Kafkas Yöresi (Azeri, Gürcü) ve Kuzey Kafkas Yöresi (Adige, Abaza, Çeçen, vb.) olarak ikiye ayrılmıştır. Bu yörenin en karakteristik özelliği figürlerinin oldukça sert ve keskin olmasıdır.

Kuzey Kafkasya’ ya özgü halkoyunları:
Apsuva(Apsua), Apsua Koşara,
Çeçen,
Huap Dansı
İslamey,
Kafe, Kılıç Dansı, Kocharina, Kumuk,
Lezginka, Lovzar,
Mozdok
Simt,
Şeşen, Şeyh Şamil, Şımd,
Tlaperuj.
Wuic, Wuig.
Zefako.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ