Japonların vücut teması kurmadan birbirlerine verdikleri selam ...

Ojigi,
Japonca   
Japonya'da selamlama.
Eğilerek yapılan Japon selamı.
Sosyal veya dini durumlarda yaygın olarak kullanılan selamlama.
Saygı, özür veya minnettarlık işareti olarak kullanılan kişinin kafasını veya gövdesinin üst kısmını eğme eylemidir.
Japonların vücut teması kurmadan birbirlerine verdikleri selam.
Selamlama, eğilme,

Henei, 
Japonca 返礼
Mukabil selam, selamlamaya karşılık verme; 


Çeşitli şekillerde yapılan bu selamlama hareketinin herbiri farklı anlam ve biçimdedir.
En yaygın olan üç tanesi şunlardır. (Eshaku, Keirei, Saikeirei)

Eshaku,
Japonca 会釈;
Genellikle bir kişinin üst gövdesinin yaklaşık 15 ° 'lik hafif bir eğimiyle yapılır. Eğme pozisyonunda, birinin gözleri ayağının önünde üç metre aşağı yukarı bakmalıdır. Genellikle aynı statüye sahip meslektaşları arasında veya daha fazla resmi hareketin gereksiz olduğu düşünülürse, örneğin sokakta rasgele birine rastlamak gibi bir şey olduğunda, iş dünyasında çok rahat bir selamlama şeklidir.

Keirei, 
Japonca 敬礼;
Japon işinde en yaygın kullanılan ojigi çeşididir. Eshaku'dan daha resmi ve saygılı bir izlenim verirken, son tür ojigi olan saikeirei ile karşılaştırıldığında daha az beceriklidir. Geleneksel olarak, keirei, üst gövdenin yaklaşık 30 ° 'lik bir eğimiyle gerçekleştirilir. Kıvrılma pozisyonunda, birinin bakışları ayaklarının önünde yaklaşık 1 metre yerde durmalıdır. Kullanımı için olası senaryolar arasında müşterileri selamlamak, bir toplantıya katılmak ve işteki üstlere teşekkür etmek yer alır.

Saikeirei, 
Japonca 最 敬礼,
Adından da anlaşılıyor. En büyük saygıyı gösteren selamlama, ojigi. En saygılı jest.
Çoğunlukla çok önemli personeli tebrik ederken, özür dilerken ya da büyük iyilikler için kullanılırken kullanılır. Saikeirei, üst gövdesinin, tipik olarak 45 ° ila 70 ° arası eğme. Ek olarak, saikeirei yalnızca ciddi durumlarda kullanıldığından, kişinin saygı ve samimiyetini göstermek için nispeten uzun bir süre boyunca hala pozisyonda kalması beklenir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ