Büyük bir kimsenin huzuru ...

Rikab,
Büyük bir kimsenin huzuru.
Büyük bir kimsenin katı, huzuru.
Padişah huzuru
Arapça, rikab,  (ﺭﻛﺎﺏ) . 
Arapça rakabe’nin çoğul şekli rikab kelimesidir.

Rikab kelimesinin bir başka bir anlamı,

  • Üzengi,
  • Sefer dolayısı ile İstanbul’dan ayrılan sadrazamla beraber giden defterdar, reisülküttap, kaymakam gibi devlet erkanının yerine İstanbul’da kalan ve asilleri gelince görevleri sona eren vekillerin memuriyet unvanlarının başına getirilen kelimedir.
  • Padişahın atının yanında yürüyüp aynı zamanda koruma görevini yapan kimseler
  • Padişah bir yere giderken yanında bulunan maiyeti.
  • Boyunlar,
  • Köleler, cariyeler, kullar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ