Zenginliği ile ünlü mutsuz Lidya Kralı ...


Karun,
Croesus,
Krezüs,
Kriːsəs,
Grekçe, Κροῖσος, Kroisos.
Kroisos, 
Lidya Kralı.
MÖ 560-546 yılları arasında tahtta kalmıştır.

İslam kaynaklarında Karun adı ile zenginliğiyle bilinen Lidya kralıdır.
Croesus zenginliği ile ünlü bir kral.
Kroesus, Arap, Yahudi ve Pers medeniyetlerinde Karun şeklinde anılmaktadır.
Ünlü tarihçi Herodot'a göre, zenginliği ile ünlü 14 yıl boyunca hüküm sürmüş. 

Kral Krezüs zamanında Lidya, ticaret ve altın madenciliği ile çok zenginleşti. Batı Anadolu'daki Yunan şehir devletlerini istila ederek ve doğudaki seferleriyle devletinin sınırlarını şimdiki Kızılırmak sınırına kadar genişletti. Pers Kralı Sirus onu takip etti ve Lidya´yı Pers topraklarına kattı.

Karun antik ve ortadoğu halkları arasında "Karun kadar zengin" vb. birçok halk deyimine ve efsaneye konu olmuş. Adı zenginlik ile sinonim olarak kullanılmıştır. 

Tarihçi Taberi efsane ve deyimlerde bahsedilen kişinin Musa zamanında yaşayan farklı bir kişi (Koreh) olduğuna inanmış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ