Kendisinden nefret edilen kimseler için kullanılan bir sövgü sözü ...

Yezit,
Yezid,
Kendisinden nefret edilen kimseler için kullanılan bir sövgü sözü.

Yezid,
Hicri, 26-64 yılları arasında, Hz. Muaviye'nin oğlu ve Emeviye Devletinin ikinci halifesidir. 
Şam'da doğdu. Ebu Sufyan'ın torunudur. Zamanında Kerbela hadise-i elimesi meydana geldi.   

Arapça bir kelimedir. 
Yezit, yezid, (ﻳﺰﻳﺪ). 
Yezіd adından, zalimliğiyle bilinen ikinci Emevi halifesi anlaşılır. Yezіd, Ebu Süfyan’ın isminden gelmektedir. Çok kızılan, hain ve gaddar kimseler için sövge sözcüğü olarak kullanılır.

Nefret edilen kimseler için kullanılan bir sözdür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ