Tepeden inmeci ...

Jakoben,
Fransızca: jacobin,
İngilizce: jacobean
Latince: jacobin.
雅各宾
Jakobenlik,
Tepeden inmeci.
Tepeden inme taraftarı.
Jakobence tutum ve davranış.
Devletin merkeziyetçiliğini savunan kimse.
Merkezi demokrasi yandaşı cumhuriyetçilere verilen ad.
Jakoben olma durumu veya niteliği, tepeden inmecilik.
Fransa' da Aziz Dominicus tarikatına bağlı rahip ve rahibeler.
Fransa’da Aziz Dominicus tarikatının üyelerine verilen ad olup son dönemlerde siyaset hayatımızda dayatmacı siyasi görüşe sahip topluluk veya kimseler için kullanılmaktadır.

Halka karşın halk adına devrimci girişimlerde bulunan kimse, seçkin azınlık devrimcisi, devrimci demokrat, tepeden inmeci, dayatmacı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ