Tekel idaresine eskiden verilen ad..

Reji,
Fr. régie,
Latince regie,

Tekel idaresinin eski adı.
Reji idaresi,
Tekel idaresi,
İnhisar,
Eskiden Tekel teşkilatına verilen ad.


Arapça, İnhisar, (ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ)
Arapçada dar bir yere sokup sıkıştırmak, anlamına gelen haşr kelimesinden türetilmiştir. Anlamı birini bir şeyden alıkoymaktan gelir, inhisar. 
İnhisarlar idaresi,
Tekel teşkilatı.

Tekel, 
Bir malın yapım ve satımının serbest rekabet şartları ortadan kaldırılarak tek başına bir kuruluşun ve özellikle devletin elinde bulunması durumu, inhisar, yed-i vahid, monopol.

Yalnız bir şeye veya kimseye ait olma,
Başkası ile alakası olmayıp bir yere, birine has olma, ona mahsus bulunma. 
Bir ürün veya maddenin işlenme, alınıp satılma imtiyazının bir kuruluş veya şahsa ait olması, tekel, monopol.

Günümüzde, sinema, sahne, televizyon ve radyo oyunlarında oyunu yönetenlere verilen ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ