Ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde istenci üstün gören öğreti ...

İradiye,
Ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde istenci üstün gören öğreti.

İradiye, Arapça, (ﺍﺭﺍﺩﻳّﻪ)
Arapça, iradi, iradeyle ilgili anlamından türetilmiştir.
İradiyye,
İradecilik, volontarizm.
İstenççilik,
Eski dilde, iradiyye.

İradiye

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ