Açı ölçmeye ya da çizmeye yarayan araç...

İletki,
Açıölçer, 
Mastara, 
Minkale.
Fransızca: rapporteur.
İngilizce: protractor, anglemeter, 
Almanca: Winkelmesser
Açı ölçmeye ya da çizmeye yarayan araç.
Açı ölçmeye ve bir açıyı bir başka yere aktarmaya yarayan araç.
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, açıölçer, mastara, minkale.

Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yere aktarmaya yarayan yarım çember biçiminde ölçekli araç.
Yapılarda düzlemleri, açılan denetlemek için kullanılan araç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ