"Mürebbiye, "Efsuncu Baba", Gulyabani" gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız ..

Hüseyin Rahmi Gürpınar,
Roman ve öykü yazarı.
(D. 1864 - Ö.1944)
Mürebbiye, Efsuncu Baba, Gulyabani gibi romanlarıyla tanınmış yazarımız.
19 Ağustos 1864 yılında, İstanbul'da doğdu. 8 Mart 1944 yılında Heybeliada' da yaşamını yitirdi. Heybeliada'daki Abbas Paşa Mezarlığı'na defnedildi.

İlkokula Girit'te başladı. İstanbul'a dönen yazar, Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve İdadide öğrenim gördü. 1878 yılında Mekteb-i Mülkiye'ye girdi ve 1880 yılında hastalık nedeniyle ikinci sınıfta iken okulu bıraktı. 1887 yılında Ahmed Mithad Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı. Paul Bourget, Paul de Kock, Alfred de Musset gibi Fransız yazarlardan çeviriler yaptı. 1894 yılında İkdam gazetesine geçti. Kendisine büyük ün sağlayan ilk eseri Mürebbiye, yayınlandı. Peşine Metres, Tesadüf ve Nimetşinas adlı eserleri bu gazetede tefrik edildi.

İkinci Meşrutiyet döneminde Ahmet Rasim ile birlikte 37 sayı süren Boşboğaz ile Güllabi adlı mizah dergisini çıkardı. Sabah ve Vakit gazetelerinde çalıştı. 1912 yılında Heybeliada'ya taşındı. Kütahya milletvekili olduğu 1936-1943 dışında tüm yaşamını Heybeliada'da geçirdi ve burada öldü.

Yapıtlarını herkesin kolayca okuyup anlayabileceği bir dille yazmıştır. Edebiyatımızda natüralizmin temsilcisi sayılmıştır. Romanlarının önemli bir özelliği de toplumsal bir yergi taşımasıdır. Eski İstanbul yaşamının geleneklerini yansıtan romanlarını ince bir mizah ile yazmıştır. Yapıtlarının önemli başka konusu da yoksul çevrelerin kadın yaşamını dile getirmesi, onların çilesini işlemesidir.

Eserleri;
Şık (1889)
İffet (1896)
Mutallaka (1898)
Mürebbiye (1899)
Bir Muadele-i Sevda (1899)
Metres (1900)
Tesadüf (1900)
Şıpsevdi (1911)
Nimetşinas (1911)
Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (1912)
Gulyabani (1913)
Cadı (1912)
Sevda Peşinde (1912)
Hayattan Sayfalar (1919)
Hakka Sığındık (1919)
Toraman (1919)
Son Arzu (1922)
Tebessüm-i Elem (1923)
Cehennemlik (1924)
Efsuncu Baba (1924)
Meyhanede Hanımlar (1924)
Ben Deli miyim (1925)
Tutuşmuş Gönüller (1926)
Billur Kalp (1926)
Evlere Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu (1927)
Mezarından Kalkan Şehit (1928)
Kokotlar Mektebi (1928)
Şeytan İşi (1933)
Utanmaz Adam (1934)
Eşkıya İninde (1935)
Kesik Baş (1942)
Gönül Bir Yeldeğirmenidir Sevda Öğütür (1943)
Ölüm Bir Kurtuluş mudur (1954)
Dirilen İskelet (1946)
Dünyanın Mihveri Para mı Kadın mı (1949)
Deli Filozof (1964)
Kaderin Cilvesi (1964)
İnsanlar Maymun muydu (1968)
Can Pazarı (1968)
Ölüler Yaşıyor mu (1973)
Namuslu Kokotlar (1973)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ