Flama, Küçük bayrak...

Flama,
İtalyanca flemma.
Küçük bayrak.
İki veya üç köşeli, küçük boyutlu bayrak. 
Mızrak ucuna takılan küçük bayrak.
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak.
Mühendislerin, haritacıların kullandığı renkli belirtme sırığı.

Flamanın diğer bir anlamı, Alev demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ