Faz, Evre, Safha ..

Faz,
Evre,
Safha,
Merhale,
Mertebe,
Aşama,

Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, merhale, mertebe, safha.

İngilizce, phase
Fransızca, phase,
Arapça, Safha, (ﺻﻔﺤﻪ)

Değişim veya gelişme sürecindeki bir dönem.
Bir hastalık ya da sürecin geçtiği basamaklar veya değişik dönemler.
Bir olayın gelişmesinde birbiri ardınca görülen değişik durumlardan, dönemlerden her biri, evre, merhale.

Belirli aralıklarla yinelenen bir olayın veya dalga şeklinin bir bölümü.
Elektrik geriliminde evre.

Faz kelimesinin diğer anlamları;
Ayrışık (heterojen) bir sistemde fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilir kısım.
Bir şeyin düz yüzü, görülen düz yüzeyi veya yüzeylerinden her biri.
Üzerine yazı yazılmış veya yazılmaya uygun sayfa
İnce, yassı ve düz tabaka, levha.
Etap,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ