Eski Roma evlerinde, üzeri kısmen açık orta mekan...

Atrium,
Parvi,
Antik Roma evlerinin ortasında yer alan iç avlu.
Eski Roma evlerinde, üzeri kısmen açık orta mekan.
Eski Roma evlerinin ortasında ya da Hıristiyan bazilikalarının girişindeki mekan.
Atriumlarda ayrıca Ev Tanrıları olan Lar'ların sunakları da yer almıştır.
Atriumun çevresinde veya önünde yer alan sütun dizilerine de cavaedium denilir.
Antik Roma evlerinin ortasında yer alan iç avlu.
Üstü, ortasında compluvium denilen bir açıklık bulunan bir çatı ile örtülüydü. Çevresinde odalar ve odaların önünde revaklar bulunurdu.

Etrüsklerde görülen ve Romalıların da on­lardan alarak tatbik ettikleri bu avluya önceleri atria denirdi. Romalılar atrium ismini vermişlerdir. Atriumun ortasında yağ­mur sularının toplandığı impluvium denilen bir havuz var.


Hıristiyan bazilikalarında girişin önünde yer alan etrafı sı­ra kemerler yada sütunlarla çevrili açık avlu. Parvi de denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ