Ariyet, sel veya benzeri doğal afetlerle bozulmuş arazilerin yeniden ıslah edilmesi ve tarıma kazandırılması...

Rekültivasyon,
Yeniden yetiştirmek.
Doğa Onarımı, 
Doğa onarımı, Rekültivasyon, reklamasyon, restorasyon, rehabilitasyon ve revejetasyon gibi farklı kavram ve iş tanımlarından oluşur. Bir alana verimlilik, ekolojik, ekonomik ve estetik değerlerinin tekrar kazandırılmasını amaçlayan çalışmaların bütünüdür.

Sel veya benzeri doğal afetlerle bozulmuş arazilerin yeniden ıslah edilmesi ve tarıma için hazırlanarak kazandırılmasına rekültivasyon denir. 

Reklamasyon, aynı zamanda çevre ile ilgili işletme sonrası arazinin sağlamlaştırılmasını, kapsar. Bu yüzden reklamasyon, erozyon ve sedimentasyon kontrolü olarak da ele alınabilir.

Tekrar ( yeniden) bitkilendirme (revegetation):
Arazi tekrar doldurulduktan sonra veya döküm sahaları tekrar düzenlenip bitkilendirme işlemine hazır hale getirildikten sonra başlayan ve arazide planlanmış bitki örtüsünün oluşturulması için gerekli tüm çalışmaları (tohumlama, gübreleme, fidanların dikimi, sulama, izleme vb.) içeren çalışmaların tümüdür.

Restorasyon (restoration): 
Minerallerin çıkarılmasından sonra arazinin yeniden kabul edilebilir çevresel şartlarının oluşturulmasına dek geçen zamanda yapılan karmaşık işlerin tamamıdır. Arazi restore edildikten sonra ya eski kullanıma dönülür veya bazı fazladan iyileştirme çalışmaları yapılarak daha yeni ve iyi bir kullanıma sunulur.

Sonraki muamele (after treatment): 
Mineralin üretiminden sonra arazinin yeniden doldurularak konturlama çalışmalarıyla en üst toprağın serilmesi ve tohumlama ile iyileştirilerek daha sonraki kullanım için uygun şartların oluşturulmasıdır.

Reklamasyon:
Rehabilitasyonu ve restorasyonu içine alır. Reklamasyonun amacı araziyi istenilen duruma geri getirmektir. Burada istenilen durumun çok iyi tanımlanması gerekir. İstenilen durum bazen arazinin orijinal haline geri getirilmesi olabilir veya arazide yeni bir kullanım şekli istenebilir. Türkçede reklamasyona rekültivasyon denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ