Sağır ve dilsiz kimse. ..

Ahraz,
Sağır ve dilsiz kimse.
Arapça aḫres,
Arapça (ﺍﺧﺮﺱ) 
Arapça ḫares, dilsiz olmak demektir. Buradan aḫres, türetilmiştir. 
Halk ağzında dilsiz kimseler için ahras ve ahraz şeklinde de kullanılır.
Bazı bölgelerde sağır anlamına da gelir.
Halk ağzında Dilsiz (kimse).  
Halk ağzında Sağır ve dilsiz (kimse).

Apa, 
Sağır, dilsiz. 
Rize ve yöresinde halk ağzında, apa.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ