Ortodokslarda tahta pano üzerine yapılmış her türlü dinsel resme verilen ad...

İkona,
Ortodokslarda tahta pano üzerine yapılmış her türlü dinsel resme verilen ad.
İkon, İkona,
Fr. icone, 
İng. icon.
Hıristiyan Ortodoks mezhebinde görülen İsa, Meryem veya azizlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılan dini içerikli resimleri.

Yunanca eikon, imge demektir.
Ortodoks kiliselerinde bulunan dinsel resim ve heykeller.
Ortodokslarda İsa, Meryem ya da ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış resimlerine verilen ad.
Bir kişi, düşünce, akım veya herhangi bir şeyi tek başına simgeleyen ve anlatan şekil veya resim.

Avatar;
Bilgisayarda kullanılacak herhangi bir programı simgeleyen küçük resim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ