Mevali, Arap olmayan Müslümanlara verilen ad. ..

Mevali,
Molla'nın çoğuludur.
Arapça, mevali, (ﻣﻮﺍﻟﻰ),
Arapça mevlā, efendi, köle anlamındaki molla kelimesinin çoğulu mevalidir.
Arapça molla’nın çoğul şekli mevalі'dir. 
Eskiden Emeviler döneminde, arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) adı verilirdi.

Sözlükte koruyucu, yardımcı, sahip, dost, azat eden efendi, azat edilen köle, anlamlarına gelen mevla kelimesinin çoğulu mevali'dir.

Ayrıca mevali kelimesinin diğer anlamı, Azat edilmiş köleler, Azatlılar'dır.
Osmanlı döneminde de mısır civarında bulunan kölelere denir.
Efendiler.
Azad edilmiş köleler.
Azad edenler.
Mevleviyyet payesine ulaşmış sarıklı âlimler.
Dost ve komşular.
Yardımcılar.

Arapça mevali, Osmanlı Devleti'nde görev yapan yüksek dereceli ilim adamlarıdır.
Emeviler döneminde müslüman olmayan araplara mevali adı verilmişti.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ