Karadenizde pınar, çeşme anlamına gelen kelime ...

Puğar,
Pınar, çeşme.
Puhar,
Punğar,
Puğar,
Pungar,
Kuyu.
Pahar,
Pınar, 
Göze,
Bulak, 
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynarca,
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
Bu suyun çıktığı yer, kaynak, memba, göze.
Karadenizde pınar, çeşme anlamına gelen kelime. 
Dağlardan gelen, el değmemiş, buz gibi, tertemiz, mis gibi suyu olur. 
Yeraltı sularının yüzeye çıktığı alanlara kaynak denir. 

Kaynak veya pınar, 
Mağaralarda veya yeraltı dehlizlerinde toplanan suların hidrostatik basınç altında ve bazen sanki büyük bir akarsu oluşturmak istercesine yüzeye çıktıkları bu kaynaklara da su çıkan adı verilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ