İyi terbiye edilmemiş, vahşi binek hayvanı...

Alaşa,
Vahşi binek hayvanı.
İyi terbiye edilmemiş, vahşi binek hayvanı.
Zayıf ve çelimsiz at.
Ağzı ve burnu beyaz olan at.
Beygir, erkek at, iğdiş olmayan huysuz at. 
Azgın köpek, boğa, at v.b.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ