İkileme, "Ufak tefek, çer çöp" örneğinde olduğu gibi anlatımı güçlendirmek için sesçe benzer sözcükle üst üste kullanılmasına verilen ad ...

İkileme, 
"Ufak tefek, çer çöp" örneğinde olduğu gibi anlatımı güçlendirmek için sesçe benzer sözcükle üst üste kullanılmasına verilen ad.

Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması.
Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.

Double (disengagement), 
Fransızca: Doublement ikileme
İngilizce: Hendiadyoin, 
Fransızca: Hendiadyoin, 
Almanca: Hendiadyoin


Anlamı güçlendirmek için, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran sözcüklerin yan yana kullanılması.
Yavaş yavaş, ağır ağır, tak tak, koşan koşana, kaçan kaçana, yığın yıfın, çoluk çocuk, kap kaçak, ufak tefek, aşağı yukarı, irili ufaklı, ileri geri, karma karışık, sandık mandık, kalem malem, defter mefter vb. 

Anlama güç katmak için kelimelerin veya bazı seslerin tekrarlanması; bu şekilde yapılan kelime öbeğidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ