Idlal, Doğru yoldan çıkarma, saptırma,

Idlal,
idlal,
Azuv,
Dalalet,
İnhiraf,
Mulhit,
Avd,
Dall,

Idlal, 
Izlal,
Arapça, Dalal, (ﺍﺿﻼﻝ) 
Arapça yoldan sapmak, hata etmek anlamında dalal kelimesinden türetilmiştir.

Doğru yoldan çıkarma, saptırma, dalalete düşürme, azdırma.
Idlâl etmek, Yoldan çıkarmak, saptırmak, azdırmak.

Idlâl, dalâlete düşürme, doğru yoldan çıkarma,
Azdırma, 
Izlâl, Arapça اضلال    
Hak dininden, iman ve islamiyetten saptırmak. 
Yoldan çıkaranlar, saptıranlar.
Saptırma, azıtma.
Naz etmek.
Çok nazlanmak.
Saptırma, sapma, sapıtma.
Doğru yoldan ayırma, yolunu şaşırtma.
Sapıklığa sürükleme.

İstidlal,
Arapça, استدلال 
Delil ile hüküm çıkarma, akıl yürütme, delillerin ışığında yargıda bulunma.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ