Doğru yoldan çıkarma, saptırma...

Idlal,
Izlal,
Arapça, Dalal, (ﺍﺿﻼﻝ) 
Arapça yoldan sapmak, hata etmek anlamında dalal kelimesinden türetilmiştir.
Doğru yoldan çıkarma, saptırma, dalalete düşürme, azdırma.
Idlal etmek, Yoldan çıkarmak, saptırmak, azdırmak.
Idlal, dalalete düşürme, doğru yoldan çıkarma,
Sapıklığa sürükleme.
Azdırma, 
Azuv,
Dalalet,
İnhiraf,
Mulhit,
Avd,
Dall,

Arapça Izlal, (اضلال )
Hak dininden, iman ve islamiyetten saptırmak. 
Yoldan çıkaranlar, saptıranlar.
Saptırma, azıtma.
Naz etmek.
Çok nazlanmak.
Saptırma, sapma, sapıtma.
Doğru yoldan ayırma, yolunu şaşırtma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ