Hititlerde aşk ve savaş tanrıçası...

Şauşga,
Hititlerde aşk ve savaş tanrıçası.
Hititlerde tanrı kadar tanrıça da önemlidir. Bunun yansıması olarak Hitit toplumunda kadın, erkeğe eş değer konumdadır.
Hitit Tanrıçası, Hattilerde Vuruşemu, Hurrilerde Hepat diye adlandırılmış olan tanrıçadır. Şauşga bir arslan üzerinde kanatlı bir kadın formunda betimlenmiştir. Bu tanrıça, Teşup’un kız kardeşidir. Ninova şehri ile ilgili olarak geçen bu tanrıça, Kenan mitindeki Baal’ın kız kardeşidir. 

Hititlerdeki belli başlı Tanrı ve Tanrıçalar;
Teşup, Fırtına Tanrısı,
Kusuh,  Ay Tanrısı,
Adad, Fırtına ve Yağmur Tanrısı,
Enki, Bilgelik ve Su Tanrısı,
Kisar, Yeryüzü Tanrısı,
Tiamat, Tuzlu Su Tanrıçası,
An(Anum), Gök Tanrısı
Kurunta, Av Tanrısı,
Arinna, Güneş Tanrıçası,
İştar, Aşk ve Savaş Tanrısı,
Sivvat, Gün Tanrısı.
Enlil, Hava Tanrısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ