Yunan mitolojisinde kavga tanrıçası...

Eris,
Eris; Farsça Zeki, akıllı, uyanık, zeyrek, uslu demektir.
Tanrıça dişi Tanrı demektir.
Yunan mitolojisinde kavga tanrıçası.
Eris; Yunan mitolojisinde Kavga Tanrıçası, Uyumsuzluk Tanrıçası, Nifak Tanrıçası, Fesat Tanrıçası, Fitne Tanrıçası, Anlaşmazlık Tanrıçasıdır. 
Eris, Yunan mitolojisinde Savaş Tanrısı Ares' in kızkardeşi olup kavga, fitne ve fesat tanrıçası olarak bilinir.
Truva Savaşı'nın çıkmasına neden olduğu rivayet edilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ