Karakoncolos, Çocukları korkutmak için uydurulmuş hayali yaratık...

Karakoncolos,
Karakoncoloz,
Karakoncolos,
Öcü,
Umacı,
Çocukları korkutmak için kendisinden söz edilen, gerçek dışı bir yaratık, umacı, hayalet.

Türk mitolojisinde, kara renkte ve çirkin olarak tasarımlanan bir umacı, bir kötülük cinidir. 

Özellikle Kuzeydoğu Anadolu Pontik kökenli, Laz kültüründe yer etmiş ve Bulgar folklorunde de rastlanan bir yaratıktır. Bir tür öcüyü andıran karakoncolos pek dehşetengiz sayılmaz ve zararsız olduğuna inanılır. 

Kürklü olduğuna inanılan bu yaratığın isminin Yunanca Kalikantzaris'den gelmiş olması olasıdır. Bulgar folklorunde yaratığa verilen Bulgarca isim ise Karakondjul'dur ve geceleri gezdiğine inanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ