Büyüme, gelişme...

Nema,
Büyüme, gelişme.
Neşvünema,
Büyüme, gelişme, çoğalma.
Arapça (ﻧﺸﻮﻭﻧﻤﺎ), Neşvünema,
Arapça neşv,
Gelişme, büyüme, gelişim.

Arapça, ( ﻥﻤﺎ ) Nema,
Büyüme, gelişme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ