Budala, bön...

Ebleh,
Osmanlı döneminde verilen ad. 
Arapça, ebleh, (ﺍﺑﻠﻪ) .
Akılsız,
Budala,
Bön,
Alık,
Salak,
Ahmak,

Saf,
Zekaca geri, 
Zekâca geri olan (kimse), 

Arapça belahet kelimesinden türetilmiş. 
Ebleh sözcüğü ahmak olmak anlamına gelir.
Aklı kıt, ahmak, alık, bön (kimse),

Eblehiyet, Eblehlik, Arapça, (ﺍﺑﻠﻬﻴّﺖ) 
Ahmaklık, bönlük, alıklık, aptallık, belahat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ